Onze sponsoren

Wat moeten we zonder onze sponsoren!

In de eerste helft van de jaren negentig werd het steeds moeilijker om uit de rode cijfers te blijven. De prijzen van bijvoorbeeld artiesten stegen in record tempo. Het werd daardoor ook steeds moeilijker om de begroting voor het volgende feest sluitend te krijgen. Iedereen binnen het bestuur was het er dan ook wel over eens dat het anders moest.

Om een start te maken werd de programmering in 1997 aangepast door (tijdelijk) te stoppen met het boeken van artiesten . B bands als “Laguna, Hurricane, Boh Foi Toch en Milwaukee” moesten de kar alleen proberen te trekken. (in 1998 kreeg Hoorn een demonstratie linedancing buiten de tent en sprak Mannus Schurink de legendarische woorden: Galbakken bint ut, zie haalt iederiene uut de tente!

Daarna heeft het toenmalige bestuur het plan opgevat om het al jaren bestaande aankondigings A4 in het welbekende oranje om te vormen in een programmaboek(je), toen nog op A5 formaat. Het was de bedoeling op zoek te gaan naar extra inkomsten in de vorm van sponsorbijdragen want wellicht konden wij in het lokale bedrijfsleven de broodnodige financiële ondersteuning vinden die de Vereniging zo hard nodig had om een goed programma te kunnen blijven bieden tijdens het jaarlijkse Hoornerfeest.

Met veel enthousiasme werd een lijst samengesteld met lokale bedrijven waar een van de bestuursleden op de één of andere manier een relatie had. Zo ontstond er een lijst met zo’n 50 potentiële sponsoren.

Ook werden er verschillende advertentiemogelijkheden en prijzen vastgesteld. Elk bestuurslid nam een deel voor zijn rekening en ging op pad met de lijst in zijn hand langs zijn of haar zogenoemde “relatie”.

Uiteindelijk bleek dat het (lokale) bedrijfsleven het Hoornerfeest wel degelijk een warm hart toedraagt want er werden destijds duizenden guldens binnengehaald. Mede daardoor kon al snel weer een artiest naar Hoorn gehaald worden.

Anno 2023 hebben wij nog steeds veel sponsoren die het voortbestaan van het Hoornerfeest zowel financieel als materieel willen blijven ondersteunen. Een groot aantal daarvan zijn zelfs nog sponsoren vanuit dat eerste jaar. Dat is een zeer groot compliment waard.

  

Wij danken al onze sponsoren zeer hartelijk voor hun bijdrage!

 sponsors bedankt