Sponsoracties 2016

Rabo Clubkascampagne 2016

Uitreiking Rabo clubkascampagne 2016 in “De Heerd”

Op woensdagavond 13 April was het dan zover. In de Heerd konden alle verenigingen uit de gemeente Heerde en Epe die zich hadden aangemeld voor de Rabo Clubkascampagne hun met een goed gevulde envelop ophalen.

Vanaf 19:30 uur was de inloop. Zodra je gemeld had dat je er was namens de vereniging kreeg je een nummer uitgereikt. Nadat we koffie hadden gedronken ging iedereen rond 20.00 uur naar de Rabozaal.

Na een warm welkomstwoord kwamen er twee wethouders uit de gemeente Heerde en Epe aan het woord.

Zij spraken over hoe onmisbaar wij als verenigingen en vrijwilligers waren in de gemeenschap en over hun visie op sport en welzijn in hun gemeentes.

Tijdens deze avond streden vier verenigingen nog om een extra zakgeld te verdienen door middel van het tonen van een demofilmpje of het vertonen van een mooi optreden van en over hun vereniging.  Tijdens deze avond werd een winnaar gekozen die een extra cheque van 500 Euro kreeg overhandigd.

Na deze mooie presentaties en het uitreiken van de extra cheques gingen wij over naar het uitreiken en ophalen van de envelop van de Rabo clubkascampagne, daar was het per slot van rekening vanavond allemaal om te doen.

Nadat de enveloppen waren uitgedeeld kon het aftellen beginnen en mocht iedereen zijn envelop open maken.

Wij waren natuurlijk een van de deelnemers.

Na het openen van de envelop zagen wij dat we een bijdrage op onze rekening mochten bijschrijven van maar liefst  275 euro, dat is een mooi bedrag door middel van een mooi initiatief van de Rabobank en uw stemmen op onze Vereniging!

.Nadat een ieder zijn envelop had geopend en de bedragen bekend waren werden we nog uitgenodigd voor een drankje waar we graag aan deelnamen. We waren er per slot van rekening toch.

Wij bedanken de Rabobank en iedereen die op ons gestemd heeft en onze vereniging Oranjevereniging Prinses Beatrix (Hoornerfeest) een warm hart toe draagt.

Namens de penningmeesters van het Hoornerfeest,

Bertran Burgmeijer

Andries RorijeNiet verwerkt foto clubkasfonds

Het Hoornerfeest neemt ook dit jaar deel aan de actie “Rabo clubkas Campagne”.

Dus wilt u op ons stemmen, stem dan op: “Oranjevereniging Prinses Beatrix”.

Rabobank Clubkas Campagne

Veel verenigingen kunnen een extra steun in de rug goed gebruiken. Om een handje te helpen, hebben wij als Rabobank Noord Veluwe de Clubkas Campagne opgericht, voorheen beter bekend als het Rabobank Clubkas Fonds. De Clubkas Campagne is een prachtige kans om jaarlijks in het voorjaar de kas van uw vereniging te spekken! En het mooie is dat niet de Rabobank, maar de leden van onze bank bepalen door stemmen welke verenigingen vanuit het fonds ondersteund worden. Daarmee geven wij ook invulling aan onze coöperatieve gedachte: een bank van en voor leden.

Wie kunnen deelnemen?
De verenigingen die klant zijn bij Rabobank Noord Veluwe, en voldoen aan de voorwaarden, kunnen deelnemen aan de Clubkas Campagne. Om een extra ondersteuning te ontvangen dient een vereniging zich zelf aan te melden. Na aanmelding van de vereniging ontvangt zij een bevestiging. Vanaf dan kan de vereniging zichzelf profileren onder haar leden en de gemeenschap.

Wie mogen er stemmen?
Klanten die lid zijn van Rabobank Noord Veluwe kunnen hun stem(men) uitbrengen. De leden van Rabobank Noord Veluwe krijgen twee stemmen om te verdelen. Zij stemmen op de vereniging(en) die zij een warm hart toedragen. Elke stem is naar verwachting tussen de € 5 en € 10 waard. Het fonds komt één keer in het voorjaar van het kalenderjaar tot uitkering. Hoe meer stemmen er op een vereniging uitgebracht wordt, des te meer geld krijgt deze vereniging.

Wat kun jij als clublid doen om jouw vereniging te steunen?
Als clublid kun je in je eigen omgeving, bijvoorbeeld bij familie, vrienden en kennissen informeren of zij lid zijn van Rabobank Noord Veluwe en zo ja, vragen of zij op jouw vereniging willen stemmen.

Heeft u nog vragen?
kopieer dan deze link in uw browser

www.ledenrabobanknoordveluwe.nl/contact/