Welkom op het Hoornerfeest 2014

      Reacties uitgeschakeld voor Welkom op het Hoornerfeest 2014
vlaggen

Op donderdag 6 maart jongstleden heeft Oranjevereniging Prinses Beatrix haar jaarlijkse ledenvergadering gehouden bij Eten en drinken De Brug in Hoorn. Onder grote belangstelling van de leden heeft het bestuur verslag gedaan over het jaar 2013 en een vooruitblik gegeven op het programma van het Hoornerfeest 2014, inmiddels alweer de 87ste editie!

Tijdens de ledenvergadering zijn een tweetal bestuursleden herbenoemd (Martin van Lohuizen en Gertine Vorstelman) voor een periode van 3 jaar. Twee andere bestuursleden (Ria van Vemde en Wim Lutgerink) waren aftredend en hebben het bestuur naar jaren trouwe dienst vaarwel gezegd. Het bestuur heeft hun beide heel erg bedankt voor hun trouwe inzet voor onze vereniging. Uiteraard hopen wij Ria en Wim nog heel veel op ons mooie feest te mogen begroeten.

Hoezeer onze vereniging in trek is blijkt maar weer eens uit de vele aanmeldingen van jongere leden voor een bestuursfunctie. Tijdens de ledenvergadering hebben wij Arjan Hofmeijer, Irene Regterschot en Lars Rorije mogen benoemen tot nieuwe bestuursleden van onze vereniging. Het bestuur wenst hun alle drie een zeer succesvolle tijd bij onze vereniging!

Wat ook zeker de moeite van het vermelden waard is in dit voorwoord is dat de deelnemende zeskampteams weer compleet zijn. Buurtvereniging het Broek is er weer in geslaagd een ploeg samen te stellen om aan de sportieve strijd deel te nemen. Het Bestuur is daar zeer verheugd over en wensen alle teams een mooie en sportieve strijd tijdens de zeskamp op ons feest.

Het programma voor 2014 biedt weer veel spektakel, entertainment en sportieve strijd voor de deelnemende buurtschappen en al haar leden en overige bezoekers. Er is een mooi programma samengesteld en het bestuur hoopt dat u in groten getale samen met ons het 87ste Hoornerfeest komt vieren!

Ik nodig u namens het hele bestuur graag uit op donderdag 3 tot en met zaterdag 5 juli a.s.

Hartelijke groeten,

Jan Agterhuis
Voorzitter

tent_opbouw3 tent_opbouw2 tent_opbouw