Bestuurlijke organisatie

De bestuurlijke organisatie

Oranjevereniging Prinses Beatrix
P/a: Kamperweg 48
8181 CN HEERDE
KvK Oost Nederland 40102352
Rabobank: NL57RABO0326513639
Website: www.hoornerfeest.nl

Dagelijks bestuur bestaat uit:

Voorzitter               : Jan Agterhuis
Penningmeester   : Bertran Burgmeijer
Secretaris               : Arjan Hofmeijer

Overige bestuursleden:

Michel van den Beld
Johan Bosman, Vice voorzitter
Jan Kers
Stephanie van Lohuizen, 2e secretaris
Andries Rorije
Gerben Veldwijk
Benjamin Wessels, 2e penningmeester

Commissie Pers & Publiciteit:

Jan Agterhuis, Johan Bosman & Arjan Hofmeijer
P/a: Kamperweg 48, 8181 CN Heerde
Telefoon: 0578 – 69 63 43 e-mail: pers-publiciteit@hoornerfeest.nl

Commissie Sponsoring:

Jan Agterhuis, Andries Rorije, Gerben Veldwijk & Benjamin Wessels
E-mail: sponsoring@hoornerfeest.nl

Commissie Zeskamp & jeugdactiviteiten:

Johan Bosman & Gerben Veldwijk
E-mail: zeskamp-jeugd@hoornerfeest.nl

Commissie Rommel- en warenmarkt/Oldtimershow en demo’s:

Michel van den Beld & Benjamin Wessels (i.s.m. externe hulp)

Belangstelling voor een kraam of grondplek? Bel: 06-45738694 of 06-23175398
of mail: rommelmarkt@hoornerfeest.nl

Wilt u informatie over de Oldtimershow? mail: oldtimers@hoornerfeest.nl

Commissie Vrijwilligers-bar:

Jan Kers en Stephanie van Lohuizen
E-mail: bar@hoornerfeest.nl

Commissie Transport, logistiek en Kermis:

Michel van den Beld en Jan Kers
E-mail: transport-logistiek-kermis@hoornerfeest.nl

Ledenadministratie:

Benjamin Wessels en Arjan Hofmeijer
Beatrixweg 37, 8181 LD Hoorn
E-mail: ledenadministratie@hoornerfeest.nl