Bestuurlijke organisatie

De bestuurlijke organisatie

Oranjevereniging Prinses Beatrix
P/a: Kamperweg 48
8181 CN HEERDE
KvK Oost Nederland 40102352
Rabobank: NL57RABO0326513639
Website: www.hoornerfeest.nl

Dagelijks bestuur bestaat uit:

Voorzitter              : Jan Agterhuis
Penningmeester   : Bertran Burgmeijer
Secretaris             : Arjan Hofmeijer

Overige bestuursleden:

Michel van de Beld
Johan Bosman, Vice voorzitter
Arjan Hofmeijer
Jan Kers
Martin van Lohuizen
Stephanie van Lohuizen
Andries Rorije, 2e penningmeester
Gerben Veldwijk
Benjamin Wessels

Commissie Pers & Publiciteit:

Jan Agterhuis en Arjan Hofmeijer
P/a: Kamperweg 48, 8181 CN Heerde
Telefoon: 0578 – 69 63 43 e-mail: jl.agterhuis@gmail.com

Commissie Sponsoring:

Jan Agterhuis, Andries Rorije, Gerben Veldwijk & Benjamin Wessels

Commissie Zeskamp & jeugdactiviteiten:

Johan Bosman, Martin van Lohuizen & Gerben Veldwijk

Commissie Rommelmarkt/Oldtimershow:

Michel van den Beld & Benjamin Wessels (i.s.m. externe hulp)

Belangstelling voor een kraam of grondplek? Bel: 06-45738694 of 06-23175398 of mail: beldvanden@chello.nl of  Benjamin_wessels@hotmail.com

Organisatie Oldtimershow Erik Draaijer

Wilt u zich aanmelden voor deelname aan de Oldtimershow? Bel: 06-25165713 of mail:

Oldtimerhoornerfeest@hotmail.com

Commissie Vrijwilligers-bar:

Jan Kers en Stephanie van Lohuizen

Commissie Transport, logistiek en Kermis:

Michel van den Beld en Jan Kers

Ledenadministratie:

Beatrixweg 37, 8181 LD Hoorn

Wilt u zich aanmelden als lid? Stuur een mail naar: info@hoornerfeest.nl.

U kunt ook een aanmeldings-/machtigingsformulier downloaden, invullen, mailen of afgeven bij een van de bestuursleden.