Jaarverslag 2013

Jaarverslag over het jaar 2013

Terugblik op het feest 2013

Het jaar 2013 was wederom een succesvol jaar. Een groot bezoekersaantal, geslaagde artiesten, een goede en gezellige sfeer, lekker weer – kortom alle ingrediënten waren aanwezig om er een geslaagd feest van te maken!

Onze grote dank gaat dan ook uit naar alle vrijwilligers voor de extra hand- en spandiensten en naar alle buurtbewoners voor wie zo’n groot feest ieder jaar letterlijk weer heel dichtbij komt.
Het feest konden we in 2013 vieren met een ledenaantal van 1061 leden (personen) en 339 kinderen t/m 15 jaar.
Voor het tweede jaar werden de toegangswegen uitbundig versierd met onze eigen Hoornerfeest vlaggen en de nationale driekleuren in strengen in alle tuinen. Het was voor heinde en omgeving weer eens duidelijk dat het Hoornerfeest in aantocht was.

Nieuw in 2013 was het centrale podium voor de playback optredens van de buurten. Zij stonden op de vrijdagavond centraal, zowel letterlijk als figuurlijk. ….

Voorafgaand aan de opening werd er voor de tweede maal een sponsorbijeenkomst georganiseerd. Deze was weer zeer geslaagd en voorlopig zullen we dit item er dan ook inhouden.
Natuurlijk kunnen we in deze een heleboel sponsoren persoonlijk bedanken, maar aangezien we het risico lopen er wellicht één te vergeten doen we dat dus niet. In zijn algemeenheid: bedankt voor jullie aanwezigheid op deze avond en ontzettend bedankt voor de invulling die jullie op welke manier dan ook aan het feest van 2013 hebben gegeven.

kids_trainbandDe donderdagavond was traditiegetrouw een avond voor onze senioren; deze avond werd verzorgd door Bennie Solo. Hij zorgde voor een totaal programma van entertainment en muziek. Het Rad van Fortuin zat als een rode draad in zijn programma verweven. Met het Rad van Fortuin konden ook dit jaar weer prachtige prijzen binnengesleept worden. Ook hierin hebben verschillende sponsoren een grote rol gespeeld, waarvoor wederom onze dank.
Gedurende de avond konden mensen weer genieten van een fotopresentatie. Het thema van de fotopresentatie was dit jaar “Hoorn van bovenaf”.
De filmpresentatie draaide op een afzonderlijke plaats in de tent zodat men los van het overige feestgedruis naar believen kon genieten van de prachtige plaatjes.
Natuurlijk ontbrak de aftrap van de zeskamp ook niet!

Op de vrijdagmiddag was er voor de elfde keer op rij een volledig professioneel opgezette en verzorgde kinderdisco. Dit jaar ook weer met een speciale workshop ‘danslessen’ en de bekende kermis. Deze middag hebben we veel hulp gehad van een aantal oud leerlingen van de Jenaplanschool;zij verzorgden het schminken het versieren van koekjes en het tekenen.
De vrijdagavond werd muzikaal omluistert door de “Trainband” en de buurtschappen verzorgden diverse magnifieke optredens van “De Toppers”.

Op zaterdagochtend stonden de eerste mensen al vroeg op de feestweide om hun kraam te vullen voor de rommelmarkt. Ook ‘plokkerden’ de eerste oude historische tractoren het terrein op alwaar zij zich deze dag konden presenteren en laten bewonderen. Traditioneel getrouw kwamen de kinderen na het zingen van het Wilhelmus en het hijsen van de vlag bij de school, in optocht achter de muziek aan naar de feestweide. Alvorens zij het terrein op konden, werd er eerst een officieel bordje onthuld door wethouder Bögeman. Het bordje laat zien dat de feestweide officieel is uitgeroepen tot evenemententerrein waarop het jaarlijkse Hoornerfeest georganiseerd wordt. Vervolgens konden de kinderen het feestterrein op; daar waren verschillende circuitspelen voor hen uitgezet. Het weer zat ontzettend mee; het was aangenaam vertoeven!

thomas_bergeGedurende de dag kon jong en oud zich vermaken op het terrein; was het niet op de kermis dan wel op het zeskampveld. Beste buurten, wat hebben jullie je ingezet bij de deelname aan de zeskamp! Sportief, energiek en met veel onderling plezier. Dank jullie wel!
Speciaal voor dit jaar was de volgende attractie ingeboekt, namelijk de radiografische monstertrucks! Deze konden zelf bestuurd worden, daarnaast werden er kleine presentaties door het team zelf gegeven. In deze gaat speciale dank uit naar Jan Kers; hij is namelijk verantwoordelijk voor de sponsoring van deze activiteit!

De zaterdagavond werd verzorgd door de “ Perfect Showband”. Als artiest van de avond werd Thomas Berge onthaald; dit was een spetterende afsluiter!

In dit verslag willen we nog even stilstaan bij de volgende zaken die lopende het jaar hebben plaatsgevonden:
• Voorafgaande aan het jubileumfeest is 10 maal vergaderd
• Vanaf het laatste feest in 2013 is het Bestuur inmiddels al weer 5 keer bij elkaar geweest om zich te bezinnen op het aankomende feest. Er wordt nog steeds vergaderd in de Jenaplanschool Heerde. Met name de vergadering van juli had een evaluerend karakter.
• Het bestuursuitje heeft in september van 2013 plaatsgevonden. Op de fiets naar de Vossenberg in Epe. Hier werden we ‘all inclusive’ voorzien van hapjes en drankjes. Het uitje had een sportief karakter vanwege de gps activiteit, maar doordat er ook onderweg hapjes en drankjes langskwamen, valt de sportieve kant van dit verhaal wellicht in het water…. De avond werd afgesloten met een heerlijk buffet.
• De nieuwjaarsreceptie heeft wederom in de Oude School plaatsgevonden. Het luchtkussen en de partytent waren van de partij evenals een drankje en de stamppot. Het nieuwe jaar werd ingeluid.
• Ook de evenementenbeurs in Eindhoven is dit jaar aangedaan en leidde tot verfrissende ideeën.
Verder wordt in de aanvraag van vergunningen bij de gemeente veel aanvullende info gevraagd zoals artiestennamen, verwacht aantal bezoekers per activiteit etc. U zult begrijpen dat met deze zaken de administratieve kant van het organiseren van een feest steeds groter wordt.

Wist u verder dat:
– ook afgelopen kerst alle barhulpen die meegeholpen hebben, op een kerstattentie zijn getrakteerd
– de artiesten en bands voor dit jaar al weer geboekt zijn
– onze aandacht dit jaar uitgaat naar het optimaliseren van de vrijdagmiddag
– de eerste bijeenkomst met teamcaptains ook al heeft plaatsgevonden
– Wij als vereniging nu ook automatische incassomogelijkheid aanbieden voor de inning van de contributie
– dat dit eenmalig heel veel tijd en energie kost maar de winst in tijd de komende jaren oplevert
– dat heel veel leden hiervan gebruik hebben gemaakt
– wij het fijn vinden om te kunnen laten weten dat wij een financieel gezonde vereniging zijn
– wij met veel plezier samenwerken en natuurlijk ook in 2014 weer graag een top feest voor u organiseren
– wij blij zijn dat u weer aanwezig bent op deze jaarlijkse ledenvergadering
– en wij u allen zeer graag terug zien op het feest van 2014

Namens het voltallige bestuur hopen de voorzitter en secretaris u door bovenstaand verhaal inzicht te hebben gegeven in veel zaken rondom het Hoornerfeest van 2013. Zoals voorgaande jaren nemen we dit jaarverslag op in ons programmaboekje. Wij vragen u daarvoor ook dit jaar uw toestemming.

Namens het bestuur van Oranje Vereniging Prinses Beatrix te Hoorn.

Jan Agterhuis – Voorzitter
Gertine Vorstelman – Secretaris

publiek