Huisregels en veiligheid

Huisregels Hoornerfeest

 • Betreden van het terrein is geheel op eigen risico
 • Bij de ingang van het feestterrein wordt uw tas gecontroleerd
 • Meebrengen en/of nuttigen van eigen drank is verboden
 • Er is cameratoezicht en er worden foto’s gemaakt voor publicatiedoeleinden
 • De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal en/of schade
 • U dient aanwijzingen van de organisatie, beveiliging en hulpdiensten direct op te volgen en na te leven
 • Respecteer andere bezoekers/aanwezigen
 • Op verzoek dient u uw legitimatiebewijs te tonen
 • Polsbandjes dienen duidelijk zichtbaar gedragen te worden
 • Het is verboden om op de tafels, stoelen en banken te staan
 • Het is verboden in de feesttent te roken
 • Glazen mogen ’s avonds niet meegenomen worden buiten de feesttent

Tevens is onderstaande NIET toegestaan en geeft overtreding van één van deze regels de organisatie TERSTOND aanleiding tot verwijdering van het terrein en het doen van aangifte bij de politie:

 • Alcohol drinken onder 18 jaar en doorgeven van alcohol aan personen onder 18 jaar
 • Discrimineren, racistische uitlatingen of (seksuele) intimidatie in woord of gebaar
 • Agressief of aanstootgevend gedrag vertonen
 • Drugs in bezit hebben, gebruiken of verhandelen
 • Wapens of andere voorwerpen, die als wapen gebruikt kunnen worden, in bezit hebben
 • Diefstal of vernieling plegen
 • Geweld gebruiken of met geweld dreigen

Bovenstaande huisregels staan vermeld op borden bij de ingang van het terrein en de ingang van de feesttent. De organisatie en de beveiliging zullen streng controleren op overtreden van de huisregels en handelen als aangegeven.

Hoornerfeest en veiligheid(regels)

Feestterrein en tent

Het feestterrein is afgezet met bouwhekken om zo goed mogelijk de veiligheid te kunnen garanderen. De feesttent is voorzien van voldoende nooduitgangen in geval van calamiteiten. U wordt verzocht deze nooduitgangen verder gesloten te laten.
Wij vragen u met klem niet op de tafels en de banken en stoelen te gaan staan! U betreedt het feestterrein en de tent op eigen risico!

Kermis

Alle kermisattracties worden streng gecontroleerd en de Gemeente Heerde controleert samen met de brandweer of de attracties veilig opgesteld staan. Let u zelf ook op u eigen veiligheid en die van uw kinderen? U maakt gebruik van de attracties op eigen risico.

Beveiliging

security

Wij hebben portiers en beveiliging op het feestterrein en in de tent. De portiers controleren op geldige toegangskaarten en dat geen glazen mee naar buiten worden genomen. Ook wordt gecontroleerd dat tijdens de vrijdag en zaterdagavond geen eten de tent in gaat. De portiers werken nauw samen met de beveiliging. De beveiligers controleren daar ook op. Verder is hun taak te controleren op naleving van de huisregels van het Hoornerfeest zoals die op de borden op het feestterrein zijn weergegeven.

Kunststof glazen en flesjes

Drank wordt geschonken in kunststof glazen. Het is de bedoeling dat de glazen op de avonden in de feesttent blijven en niet mee naar buiten worden genomen. Deze glazen worden gehaald en gespoeld zodat ze telkens hergebruikt kunnen worden. Graag vragen wij uw medewerking om deze glazen niet in de vuilnisbakken te gooien maar gewoon in de daarvoor bestemde buizen of op de vaten en tafels te laten staan zodat wij ze snel kunnen halen en spoelen.

Polsbandjes

polsbandjes

Mede op nadrukkelijk advies van onze beveiliging werken wij met polsbandjes. Elke avond hanteren wij verschillende kleuren zodat duidelijk zichtbaar is dat men toegang heeft tot de feesttent. Voor kinderen onder de 18 jaar hebben wij een afwijkende kleur zodat barpersoneel goed kan zien of men alcoholhoudende drank mag kopen. Deze polsbandjes worden u omgedaan bij de ingang en zijn eenmalig bruikbaar. Om ze af te doen dient u ze stuk te scheuren of te knippen. Zonder polsbandje wordt u geen toegang tot de feesttent verleend. Bij verlies zult u een nieuw bandje moeten kopen tegen de toegangsprijs van de avond.

EHBO, Rode kruis en AED

ehbo

Alle dagen dat er feest is zijn er ook mensen aanwezig van de EHBO. Dit wordt verzorgd door de EHBO vereniging Heerde. Op zaterdagavond is ook het RODE KRUIS aanwezig, ook zij lopen in de feesttent en op het feestterrein. Tijdens het feest is er altijd een AED (automatische externe defibrillator) aanwezig zodat, mocht het nodig zijn wij direct de benodigde medische hulp kunnen verlenen totdat de professionele hulpverleners ter plekke zijn. Wij vragen u met klem de aanwijzingen van deze hulpverleners strikt en met respect op te volgen.

Rookverbod

verboden te roken

Zoals bekend mag er in de tent niet gerookt worden. Daarvoor is een aparte rookruimte ingericht aan de zijkant van de tent. Door de beveiliging wordt toegezien op naleving daarvan. Wij vragen u begrip daarvoor en u te houden aan deze regels. Zo kunnen wij nog jaren het Hoornerfeest voor u organiseren.

Het is ten strengste verboden om onder de 18 jaar alcohol te drinken.

Elke vorm van contact met alcoholhoudende drank zal leiden tot verwijdering van het feestterrein. Tevens geldt het boetebeleid: Voor jongeren onder de 16 jaar bedraagt deze € 45,-. Voor jongeren tussen de 16 en 18 jaar is de boete € 90,-.  Ook doorgevers aan jongeren zullen uit de feesttent verwijderd worden, dus draag uw steentje bij door uw verantwoordelijkheid daarvoor te nemen.