Eigen units

Aanschaf en opknappen van onze toilet-unit

Om het Hoornerfeest te kunnen organiseren in deze omvang en kwaliteit zijn wij als vereniging voor een belangrijk deel ook afhankelijk van het bedrijfsleven en sponsoren. Zo hebben we jaren via relaties op een aantrekkelijke wijze gebruik kunnen maken van diverse units, waar onder een toiletunit. Het afgelopen jaar werd dit geregeld via Gansewinkel BV. Zij hebben een deel van de firma Eiland in Emst overgenomen in 2008. In dat jaar verhuurden zij zowel koelcontainers als toiletunits echter aan het eind van het seizoen 2008 gingen zij met de toiletunits stoppen. Oké niet getreurd zult u denken want die zijn overal wel te huur. Dat klopt, alleen zijn vandaag de dag de transportkosten zeer hoog en bedragen veelvouden van de huur van zo’n unit.

Het graag in eigendom willen hebben van zo’n toiletunit hebben wij in onze ledenvergadering van 2008 al toegelicht en besproken. Ook hebben wij die wens in ons programmaboek 2008 opgenomen. Dat ons programmaboek goed gelezen wordt hebben wij gemerkt want wat wil het geval?

Marcel van Buul, directeur van Bonfix BV. heeft dat artikel ook gelezen en contact opgenomen met het bestuur, zoals hij dat eerder heeft gedaan toen wij graag nieuwe consumptiemunten wilde aanschaffen.

Zoals bekend is Marcel erg betrokken en begaan met het Hoornerfeest en de functie die dit evenement in de gemeenschap Hoorn vervuld. Hij denkt mee en zet zich op de achtergrond daarvoor in. Marcel gaf aan over deze wens van de vereniging wel graag mee te willen denken en de mogelijkheden rondom de aanschaf van een toiletunit te willen onderzoeken. Dat vonden wij als bestuur natuurlijk geweldig!

De mogelijkheden kwamen ineens in snel tempo op ons af, want de firma Gansewinkel ging immers niet verder met de verhuur van deze units. Samen waren wij er dus snel uit, want Marcel wilde de aanschaf van de toiletunit die wij het afgelopen jaar hadden gehuurd wel sponsoren. Een prachtig aanbod, en samen hebben wij deze deal bekrachtigd!!!

In de maanden daarna zijn we (net als met het opknappen van onze kassa-unit) met veel bestuursleden “onze” toiletunit gaan renoveren. Een grote klus maar het eindresultaat mag er zeker zijn en wij hebben het met veel plezier gedaan! Hij staat dit jaar in de bekende kleuren en uitstraling op de feestweide tot jullie beschikking. Wij hopen dat u allen als liefhebber van het Hoornerfeest een bijdrage wilt leveren om deze toiletunit in goede staat te houden. Wij vertrouwen daarop!

Wij zijn Marcel van Buul erg dankbaar voor zijn bijdrage aan het Hoornerfeest!

Toiletunit def