Contributiereglement

Contributie- en toegangsregels Hoornerfeest 

Contributieregels

 • Kinderen tot en met 12 jaar hebben gratis toegang tot de feestavonden. Hiervoor wordt geen ledenpas verstrekt.
 • Kinderen vanaf 13 tot en met 15 jaar van leden hebben wel gratis toegang tot de feestavonden maar alleen op vertoon van de verstrekte ledenpas.
 • Kinderen vanaf 13 jaar van niet-leden betalen de volledige toegangsprijs om toegang te krijgen tot een feestavond tenzij anders vermeld.
 • Vanaf 16 jaar stopt je gratis lidmaatschap (wanneer je ouders lid zijn) en kun je zelfstandig lid worden van de Oranjevereniging. De peildatum is 1 juli. Het lidmaatschap kost € 10,00 per persoon per jaar en wordt aangegaan voor een periode van minimaal 2 jaar.
 • De lidmaatschapsgelden worden jaarlijks geïnd in februari/maart via automatische incasso.
 • Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk en uiterlijk tot 1 januari van elk boekjaar.

Wat krijg je voor je contributie?

 • Voor alle avonden heb je gratis entree tot de feesttent.
 • Kinderen vanaf 2 tot en met 12 jaar van leden krijgen gratis bonnen voor de kermis, voor een snack of ijsje en een glas limonade wanneer beide ouders lid zijn van de Oranjevereniging, tenzij aantoonbaar sprake is van een 1 oudergezin. Deze bonnen zijn uitsluitend door kinderen tot en met 12 jaar te gebruiken!

Toegangsregels niet leden

 • Niet leden kunnen op de feestavonden toegang krijgen tot de feesttent door de vastgestelde entree kosten van € 10,00 op vrijdagavond en € 10,00 op zaterdagavond. De donderdagavond is gratis toegankelijk maar altijd op vertoon van een leden-/toegangspas! Voor elke avond geldt het principe vol = vol.

Toegangscontrole en verstrekking alcoholhoudende dranken

 • Ledenpassen van leden vanaf 13 jaar worden altijd op naam gesteld.
 • Leden-/toegangspassen van leden en niet-leden tot en met 17 jaar zijn (digitaal) afwijkend t.o.v. de leden-/toegangspassen vanaf 18 jaar. Dit is alleen zichtbaar bij het uitlezen door de organisatie.
 • Toegang tot de feesttent vanaf 13 jaar wordt allen verleend op vertoon van de leden-/toegangspas.
 • In ruil voor de leden-/toegangspas wordt de bezoeker voorzien van een polsbandje (tot en met 17 jaar andere kleur i.v.m. controle op verstrekken en/of nuttigen van alcoholhoudende drank).
 • Neem altijd uw leden-/toegangspas mee om toegang tot de feesttent te verkrijgen!
 • Neem altijd uw legitimatiebewijs mee, daar kan naar worden gevraagd bij controle.

Lid worden van de Oranjevereniging of doorgeven van wijzigingen?

Alle wijzigingen (naam, adres, telefoon, e-mail, geboortedata kinderen) kunt u doorgeven aan onze ledenadministratie:

Benjamin Wessels
Beatrixweg 37
8181 LD Hoorn
Tel: 06-23175398
E-mail: ledenadministratie@hoornerfeest.nl