!!LID WORDEN!!

*) dit is een verplicht veld

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal twee jaar.
De contributie voor de eerste twee jaar dient u zelf over te maken naar
IBAN NL57RABO0326513639 met vermelding van uw naam en adres. Indien u
enkel lid wordt maakt u € 20,= over en voor een dubbel lid € 40,=.

Vanaf het derde jaar betaalt u de contributie via incasso.
Onderstaand machtigingsformulier kunt u uitprinten, invullen en
inleveren bij/opsturen naar de ledenadministratie:
Benjamin Wessels, Beatrixweg 37,8181 LD te Heerde
De incasso wordt na 2 jaar lidmaatschap actief.
Klik hier om het machtigingsformulier te downloaden.