Hoornerfeest 2017

      Reacties uitgeschakeld voor Hoornerfeest 2017

In het weekend van 1 juli vieren we het 90-jarig bestaan.Dat is meer dan een felicitatie waard aan iedereen die daaraan zijn steentje heeft bijgedragen. Dus hierbij feliciteren we alle leden,  bestuursleden, vrijwilligers, sponsoren, buurtbewoners en ieder ander die in het verleden en het heden het Hoornerfeest een warm hart toedragen van harte met de 90ste verjaardag!

Van donderdag 29 juni tot en met zaterdag 1 juli hebben we een mooi programma samengesteld. Van jong tot oud is invulling gegeven aan het programma waarbij de donderdag in het teken staat voor de ouderen, de vrijdagmiddag  voor de kinderen, de vrijdagavond voor de buurtschappen en op zaterdag is er voor iedereen wat te doen.

Speciale aandacht hebben wij dit jaar voor de ouderen en “hun” donderdagavond. Wij bieden de ouderen in Heerde die slecht ter been zijn of niet zelfstandig in staat zijn ons feest te bezoeken de gelegenheid opgehaald te worden. Dit hebben we in samenwerking met de Wendhorst en Brinkhoven georganiseerd. Als u zelf voor (medische) begeleiding zorgt dan zorgen wij, in samenwerking met Dijkstra bedrijfsauto’s, voor het vervoer. Elders in dit programmaboek leest u daar meer over. Wij hopen dat we hiermee veel mensen een leuke seniorenavond kunnen bezorgen.

De toegangswegen naar de kern van Hoorn zijn feestelijk versierd door de buurtschappen Koerberg, Rolders, Beatrixweg, Vosbergen en de Brug. Het Bestuur heeft de Beatrixweg, de Vosbergerweg, de Beatrixboom en de ingang naar het feestterrein versierd. Het geheel geeft een mooie feestelijke invulling aan ons jubileum.

Rabobank Clubkas Fonds

      Reacties uitgeschakeld voor Rabobank Clubkas Fonds

Onlangs zijn we aanwezig geweest bij de overhandiging van de cheques van het Rabobank Clubkas Fonds.

Wij als Oranje Vereniging Prinses Beatrix mochten het mooie bedrag van 195 euro ontvangen.

WhatsApp Image 2017-05-17 at 23.03.05

Alle mensen die op ons gestemd hebben willen wij dan ook bedanken voor hun stem en natuurlijk ook de Rabobank voor deze mooi actie.

SamenLoop voor Hoop

      Reacties uitgeschakeld voor SamenLoop voor Hoop

SamenLoop voor Hoop Heerde is 24 uur wandelen voor kankeronderzoek. Daar omheen heeft de organisatie een bijzonder programma samengesteld. Het evenement vindt plaats, van vrijdag 3 juni 18.00 uur tot zaterdag 4 juni 18.00 uur, in het Van Meurspark voor het nieuwe Dorpshuis.

Je kunt je laten informeren, doneren, je inschrijven of de tussenstand bekijken. Contact met websitebeheerder Peter Mast: peterelsmast@gmail.com 06 17 246 950. Het saldo op de website van de samenloop voor hoop Heerde is wat de teams en derden hebben ingebracht via de website en is een onderdeel van de totale inkomsten; het totaal saldo wordt op 4 juni bekendgemaakt.

Zie ook:

https://www.samenloopvoorhoop.nl/samenlopen-per-provincie/gelderland/heerde/?utm_source=google&utm_medium=ads&utm_campaign=samenloopvoorhoop

De organisatie van het Hoornerfeest; Oranjevereniging Prinses Beatrix, steunt dit prachtige initiatief door belangeloos haar eigen toiletunit inclusief het transport e.d. ter beschikking te stellen voor dit evenement.

unit transport unit op van meurspark

 

Ledenvergadering Hoornerfeest 2016

      Reacties uitgeschakeld voor Ledenvergadering Hoornerfeest 2016

Hoorn/Heerde

Op donderdagavond 3 maart jl. heeft de 88ste ledenvergadering plaatsgevonden van de Oranjevereniging Prinses Beatrix of te wel beter bekend als het Hoornerfeest. Deze vergadering heeft plaatsgevonden bij eten en drinken de Brug in Hoorn. Net zoals voorgaande jaren mocht het bestuur niet klagen wat betreft de opkomst van de leden, het was een goed bezochte en gezellige vergadering. Het bestuur van de Oranjevereniging geeft die avond inzicht aan de leden wat betreft de financiën en het programma voor het Hoornerfeest, dit jaar van 30 juni tot en met 2 juli. Het feest begint op de donderdag met een seniorenavond vol met entertainment verzorgd door , liedjes van weleer verzorgd door “Ome Cor”,  een zeskampspel en het rad van fortuin.

De vrijdagmiddag is speciaal voor de kinderen met als hoogtepunt The Voice of Hoorn. De vrijdagavond staat bekend als een gezellige feestavond waarbij de buurtschappen centraal staan met hun play-back optredens en een avondvullend optreden door de band “Spot”.

Zaterdag 2 juli begint al vroeg met de rommelmarkt, een prachtige oldtimershow, muzikale optocht met koninklijke fanfare Wilhelmina en in de ochtend kindertheater met “Ari Safari” In de middag staat de zeskamp centraal met een fantastisch kanaalspektakel in de vorm van Bungee roeien.

Het Hoornerfeest wordt afgesloten met een spetterende feestavond met muzikale omleisting van de Perfect Show Band.

Tijdens de vergadering was er bijzonder aandacht voor het terug treden van hoofdsponsor G.G. den Boon. Den Boon heeft de Oranjevereniging maar liefst 10 jaar ondersteund met haar hoofdsponsorschap. Voorzitter Jan Agterhuis heeft de directie van G.G. den Boon bedankt voor zijn inzet en steun de afgelopen 10 jaar. Tijdens de sponsorbijeenkomst van het afgelopen jaar  kwamen Den Boon en de Heer Jagersma, directeur van het bedrijf Zonsimpel uit Heerde met elkaar in gesprek waaruit de nieuwe hoofdsponsor van het Hoornerfeest is ontstaan. Deze nieuwe hoofdsponsor werd tijdens de ledenvergadering eveneens bedankt voor zijn steun en bijdrage aan Oranjevereniging Prinses Beatrix. Beide directies kregen een mooie bos bloemen overhandigd waarmee het afscheid en de nieuwe toekomst van hoofdsponsorschap werd bezegeld.

sponsorwisseling

 

Rabo Clubkas Campagne

      Reacties uitgeschakeld voor Rabo Clubkas Campagne

 

Oranjevereniging Prinses Beatrix

is de naam waaronder het Hoornerfeest staat geregistreerd als deelnemer aan de Rabo Clubkas Campagne

Draagt u het Hoornerfeest een warm hart toe stem dan op:

Oranjevereniging Prinses Beatrix

Logo_Rabobank_Clubkascampagne

 

Ledenvergadering 2016

      Reacties uitgeschakeld voor Ledenvergadering 2016

Het is al bijna weer zover…

Onze jaarlijkse ledenvergadering is op donderdag 3 maart 2016 bij Eten en Drinken “De Brug”  in Hoorn. De vergadering begint om 20.00 uur.

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Notulen ledenvergadering donderdag 5 maart 2015
 5. Jaarverslag van de voorzitter en secretaris
 6. Pauze
 7. Financieel verslag boekjaar 2015 en begroting 2016
 8. Verslag kascommissie bestaande uit Wim Vorstelman en Gé Verburg. Na het verslag zal om decharge van het bestuur worden gevraagd voor het gevoerde beleid en financiële verantwoording over boekjaar 2015
 9. Benoeming kascommissie 2016, Wim Vorstelman is aftredend en statutair niet herkiesbaar
 10. Bestuursverkiezing, Aftredend en herkiesbaar zijn Johan Bosman, Bertran Burgmeijer, Jan Kers en Gerben Veldwijk. Aftredend en niet herkiesbaar is Tonny Bagerman.
 11. Programma 2016
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Graag uw aandacht voor het volgende:

 • De contributie bedraagt € 10,00 per lid.
 • Zelfstandig lidmaatschap is nodig vanaf 16 jaar (peildatum 1 juli).
 • Voor het lopende jaar kunt u lid worden tot 1 week voor het feest.
 • Een lidmaatschap wordt in principe aangegaan voor een periode van minimaal 2 jaar.
 • Lid worden kunt u via ons bestuurslid ledenzaken Bertran Burgmeijer (telefoon: 0578-693044)

Uitreiking Samsung TV

      Reacties uitgeschakeld voor Uitreiking Samsung TV

ELECTRO WORLD VAN DEN BERG Hattem reikt Samsung TV uit.

van den Berg electro

Gerben Veldwijk reikt namens van de Berg de hoofdprijs uit aan de winnaar van het rad van fortuin 2015.

Traditie getrouw organiseert het Hoornerfeest een rad van fortuin op de seniorenavond, de eerste avond van haar 3 daagse buurtfeest.

Hieronder ziet u de gelukkige winnaar van de hoofdprijs die beschikbaar is gesteld door van den Berg uit Hattem.

Het bestuur wenst de winnaar veel kijk plezier en bedankt van den Berg voor het beschikbaar stellen van deze mooie prijs.

Tropisch maar fantastisch Hoornerfeest 2015

      Reacties uitgeschakeld voor Tropisch maar fantastisch Hoornerfeest 2015

HOORN- Afgelopen week stond Hoorn weer in het teken van het jaarlijkse Hoornerfeest.

Donderdag 2 juli begon met de sponsorbijeenkomst in de feesttent met aansluitend een seniorenavond met medewerking van het piratenkoor de Wapenveldse Padden, afgewisseld met zeskamp en rad van fortuin.

Op vrijdagmiddag de kindermiddag die zich ondanks de warmte prima vermaakten mede dankzij alle verfrissende onderdelen zoals een zwembad, watersproeiers en diverse waterpunten op het terrein. In de tent kon het publiek genieten van “The Voice Kids Hoorn”. De deelnemers bleken echte podiumbeesten. Vrijdagavond waren er onder andere Playbackshow optredens door de buurtschappen en de muziek in de tent werd verzorgd door de Millennium showband.

Op zaterdag was er een zeer uitgebreid programma met o.a. de rommelmarkt, muzikale optocht, oldtimershow, kinderzeskamp en spellen, BMX demonstraties en de zeskamp voor en door de teams van de verschillende buurtschappen die uiteindelijk werd gewonnen door De Rolders. ’s Avonds ging het dak eraf met de “Perfect Show Band” en Peter Koelewijn.

De organisatie had het klimaat in de tent prima onder controle. Met behulp van grote ventilatoren en warme lucht afzuigers was er een behaaglijke temperatuur in de feesttent.

De organisatie gaat nu eerst genieten van de zomervakantie en start daarna met de organisatie van het Hoornerfeest 2016!

De organisatie bedankt al haar vrijwilligers en sponsoren die deze editie mogelijk hebben gemaakt.

2015 peter